Logo

ԳԻՏԱ-ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ «ՄԵՆԱՐԽԵԻՑ ՄԻՆՉ ՄԵՆՈՊԱՈՒԶԱ»

08 / 06 / 2017

13 ՀՈՒՆԻՍԻ 2017թ.

Անցկացման վայրը` Էլիտ պլազա

13.30-14.00  

- Մասնակիցների գրանցում 14.00-14.15  

- Գիտաժողովի բացում

ՄՄԱՊԳՀԿ-ի տնօրեն բ.գ.դ.պրոֆ. Գ.Գ.Օկոև14.15-15.00

 

- «Ամենորեա»

Բ.գ.թ., դոցենտ Ի.Գ.Շեստոկովա, Ռուսաստանի Դաշնության Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի բուժաշխատողների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետի մանկաբարձությունգինեկոլոգիայի և վերարտադրողական բժշկության ամբիոն և բ.գ.թ., դոցենտ,Վ.ՆԿասյան, ՄոսկվայիԱ.Ի.Եվդոկիմովի պետական բժշկա-ստոմատոլոգիական համալսարանի վերարտադրողական բժշկության և վիրաբուժության ամբիոն15.00-15.45

 

- «Հիպերանդրոգենեմիա»

Բ.գ.թ., դոցենտ, Վ.Ն Կասյան, Մոսկվայի Ա.Ի.Եվդոկիմովի պետական բժշկա-ստոմատոլոգիական համալսարանի վերարտադրողական բժշկության և վիրաբուժության ամբիոն և բ.գ.թ., դոցենտ Ի.Գ.Շեստոկովա, Ռուսաստանի Դաշնության Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի բուժաշխատողների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետի մանկաբարձություն, գինեկոլոգիայի և վերարտադրողական բժշկության ամբիոն15.45-16.30 

- «Անոմալ դաշտանային արյունահոսություններ»:

Բ.գ.թ., դոցենտ Ի.Գ.Շեստոկովա, Ռուսաստանի Դաշնության Ժողովուրդների բարեկամության համալսարանի բուժաշխատողների որակավորման բարձրացման ֆակուլտետի մանկաբարձություն, գինեկոլոգիայի և վերարտադրողական բժշկության ամբիոն և բ.գ.թ., դոցենտ, Վ.Ն Կասյան, Մոսկվայի Ա.Ի.Եվդոկիմովի պետական բժշկա-ստոմատոլոգիական համալսարանի վերարտադրողական բժշկության և վիրաբուժության ամբիոն16.30-17.15 

- «Ժամանակակից գենետիկական տեխնոլոգիաները մանկաբարձա-գինեկոլոգիական գործընթացում»:

Պրոֆեսոր, կ.գ.դ., Մ.Վ.Նեմցովա, Ռուսաստանի Դաշնության Առողջապահության Նախարարության Մոսկվայի Սեչենովի անվ. պետական բժշկական համալսարանի մոլեկուլյան բժշկության ինստիտուտի բժշկական գենետեկայի լաբորատորիայի վարիչ17.15-17.30

- Քննարկում17.30

- Գիտաժողովի փակում